wat is carbid – koop het hier vanaf € 1,25

Wat is carbid – koop het hier vanaf € 1,25

 

Brokken carbid

Wat is carbid

Carbid is een steenachtig materiaal (calciumcarbide, CAC2).
Als js kalk  in lagen in een groot vat op elkaar stapelt en deze in een oven plaatst, kunnen deze materialen via elektriciteit aan elkaar versmolten worden en dan ontstaat er carbid.

Als dit materiaal (carbid) vevolgens in contact komt met water (vocht) ontstaat er een chemische reactie waarbij acyteleen gas vrijkomt.
Dit gas is heel explosief. Zo explosief zelfds, dat als je er een vlam bijhoudt het ontbloft me met een geluid alsof er een bom afgaat.  


Waarvoor te gebruiken
 

carbidlamp

De carbidlamp

Het carbid werd vroeger gebruikt voor verlichting in de zogenaamde carbidlamp. Men had ze zelfs op de fiets.
Ook werden ze gebruikt als mijnlamp voor de mijnwerkers onder in de mijnen.


Mollen verjagen

Een andere toepassing is het gebruik ervan voor het verjagen van mollen in tuinen.
Als je carbid in een mollengang plaatst, dan ontstaat het acethyleen gas vanwege het vaak vochtige zand.
Dit gas vinden mollen uiteraard niet prettig, waardoor ze verdwijnen.


Carbidschieten

carbidschieten

In het noorden, oosten en zuiden van Nederland aan de oostgrens, is er al jaren het gebruik om met ouderjaarsdag het carbid te gebruiken als vuurwerk.
Veel wordt dit gedaan in agraïsche streken, waar veel ruimte is en waar men relatief weinig overlast veroorzaakt.

Men gebruikt daarbij vaak oude melkbussen, waar men een paar klonten carbit in doet en er wat water overheen spuit. De deksel wordt er op gedaan en het gas ontwikkelt zich in de afgesloten bus.
Via een kleine opening onder in de bus wordt met een brandende fakkel het gas aangestoken en wordt de deksel met een enorme knal vele 10-tallen meters ver weggeschoten.

De laatste jaren neemt dit gebruik weer meer toe. Lees meer hier

 Indien u zelf carbid wilt verkopen, klik dan hier en bestel het bij www.carbidschietenmetoudjaar.nl of neem contact met ons op via deze link.